DSI Top

Conversation Between "THE ADVOCATE" and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán uy tín đào tạo kế toán ố ư yêu cầu ở thời khắc cuối cùng này được ở bên U U. Cho nên, hắn đă đến đây, cảm nhận khí Âm tà ở xung quanh, trái tim hắn càng lúc càng nặng. Hắn hiểu rằng, đến lúc này, tất cả đă không thể tránh khỏi. Từ lúc Tà Nguyệt không kiêng kị thiên hạ triển khai Huyết Nguyệt Đại Điện, hắn đă hiểu được quyết tâm của vị Tà Chủ này. Tính mạng của con gái, không thể nào so sánh được với dă tâm của hắn.
    Khi Tà Nguyệt dẫn theo thuộc hạ đi vào nơi cực hàn th́ ở trên một ngọn núi nhỏ cách đó hơn mười dặm, đám người Niệm Băng đang dùng Kính Viễn vọng trên Tru Thần Nỗ quan sát thấy tất cả.
    Bỏ chiếc kính tro
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1